Zvizdić odgovorio Dodiku: BiH ima pravo na imovinu

30. Aug 2017. | 12:40 | NV
zvizdic(82)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić reagovao je na izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kako BiH nema pravo na imovinu, piše agencija Patria.

“Neutemeljene tvrdnje Milorada Dodika da Bosna i Hercegovina nema pravo na imovinu, nego da sva imovina pripada entitetima i Brčko Distriktu, još su jedan uzaludan pokušaj osporavanja međunarodno-pravnog kontinuiteta, integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine.

Takve proizvoljne izjave nemaju niti pravno niti činjenično utemeljenje u Ustavu Bosne i Hercegovine, kao ni u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je jedini tumač Ustava Bosne i Hercegovine i čije su odluke obavezujuće za sva državna tijela u Bosni i Hercegovini, pa tako i za funkciju predsjednika bosanskohercegovackog entiteta Republika Srpska.

Osim toga, u skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i pozitivnim propisima koji moraju biti u skladu sa Ustavom, jedino redovni sudovi i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u pravnom sitemu Bosne i Hercegovine imaju nadležnost odlučivati da li nekome pripada pravo na imovinu i njenu zaštitu.

Zbog toga, netačne i provokativne tvrdnje neodgovornih pojedinaca da Bosna i Hercegovina nema imovinu su potpuno apsurdne i dio su kontinuiteta neargumentovanih napada na nezavisno sudstvo Bosne i Hercegovine, kao garanta vladavine prava svih demokratskih država.

Zbog toga je još jednom potrebno istaknuti Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je davno utvrđeno da je „ Bosna i Hercegovina titular-vlasnik cjelokupne imovine stečene Sporazumom o sukcesiji i sljedništvom i kontinuitetom od SR BiH, koja reflektira: državnost, suverenost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Dalje, država Bosna i Hercegovina ima nadležnost i obavezu da reguliše cjelokupnu državnu imovinu uzimajući pritom u obzir i mogućnost da dio imovine ustupi i entitetima, u skladu sa njihovim nadležnostima i potrebama.

Odlukom je potvrđen i vrlo jasan stav Ureda Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu u kojoj se kaže: „ Dejtonski mirovni sporazum predviđa samo teritorijalno razgraničenje imeđu dva entiteta, a ne između entiteta i države. Pitanje razgraničenja entiteta ni na koji način ne utiče na vršenje nadležnosti od strane Bosne i Hercegovine na njenoj teritoriji, niti na sposobnost institucija  Bosne i Hercegovine da budu vlasnici imovine koja se nalazi na teritoriji bilo kojeg entiteta.“

Dakle, Bosna i Hercegovina je u svojoj hiljadu godina dugoj historiji, imala, ima i imaće svoju imovinu. Što se tiče aktuelne teme uknjižbe vojne imovine koja je izazvala veliku nervozu snaga i pojedinaca iz bosanskohercegovačkog entiteta RS koji su protiv civilizacijskih integracija, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će i dalje, u skladu sa svojim nadležnostima, aktivno i ažurno raditi na realizaciji uvjeta za aktivaciju Akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u NATO paktu.

Pozivam i sve druge institucije i pojedince koji su uključeni u proces uknjižbe perspektivne vojne imovine, kao uvjeta za aktivaciju MAP-a, da svoj posao završe brzo, odgovorno i u skladu sa vladavinom prava, čime će značajno doprinijeti stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu čitave Bosne i  Hercegovine, ali i regiona Zapadnog Balkana”, stoji u izjavi predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.

 

NV / NAP

Na vrh